Make your own free website on Tripod.com

PENGENALAN


Selamat datang ke laman web ini.Kedatangan anda dialu-alukan.Laman web ini akan memberi banyak faedah kepada anda. Malaysia adalah sebuah negara yang maju dan makmur. Walaupun Malaysia didiami bangsa-bangsa yang berlainan kaum tetapi rakyat masih hidup dalam keamanan. Dari Zaman Pendudukan Jepun, diikuti dengan Zaman Darurat seterusnya mencapai kemerdekaan sehingga Zaman Teknologi ini negara kita telah menghadapi pelbagai masalah yang perlu dihadapi. Walau Bagaimanapun, di bawah pemimpin-pemimpin negara kita yang bijaksana tambah dengan perpaduan rakyat yang begitu erat, masalah-masalah telah dapat diatasi. Pemimpin-pemimpin negara ini perlulah kita dihargai dan disanjungi. Kini, negara kita maju dalam pelbagai bidang. Setiap bidang telah diceburi oleh rakyat Malaysia. Itulah menunjukkan kepandaian rakyat negara kita, Malaysia. Inilah kebanggaan kita. Rakyat negara kita bersatu-padu dan bersetia kepada Raja dan juga negara. Pemuda-pemudi bekerja bertungkus-rumus. Marilah bersama-sama menuju ke arah Wawasan 2020.

Home