Make your own free website on Tripod.com

Terengganu

12,955 km persegi tanahnya. Terbahagi kepada 7 daerah iaitu Besut, Setiu, Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman.

Ibu kotanya di Kuala Terengganu. Warna putih melambangkan sultan negeri tersebut. Anak bulan dan bintang melambangkan agama Islam.

<-BACK